Rodinné domy

Pred samotným začiatkom stavebných prác by ste mali mať jasno v tom, aký dom chcete postaviť, aký spôsob, aké materiály a technológie využiť v procese výstavby. Výstavba ako taká je pomerne zložitý proces, a preto je najlepšie sa spoľahnúť na stavebnú firmu, ktorá Vám s tým vypomôže. My Vám poskytneme aj stavbu domu na kľúč. Dom na kľúč nezahŕňa len samotnú výstavbu rodinného domu, ale taktiež  samotný architektonický návrh, do ktorého včleníme Vaše predstavy a špecifikácie. V rámci výstavby sa rieši aj projekt pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, realizačný projekt, následné vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Vyhotoví sa cenová a termínová ponuka a stavebné práce sa môžu začať. Výhodou je rýchla výstavba, odborné prevedenie stavebných prác a k tomu záruka na celú stavbu.